แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เรื่องทั่วไป แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เรื่องทั่วไป แสดงบทความทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Using Butterfly Free Chack

พอดีผมเพิ่งหัดลองใช้ กาวน้ำของ Butterfly ครับ เกือบทำยางพังไปหนึ่งแผ่น เพราะตอนทากาว กาวที่ทาไปมันดันข้นๆ (ไม่ได้เขย่าขวดก่อน) แล้วแห้งตอนผมทาครับ มันเลยเป็นก้อนๆตามจุดต่างๆทั่วยาง แต่ผมตัดสินใจแปะตัดยางใหม่ และเล่นไปก่อนครับทั้งๆที่เห็นหน้ายางมันตะปุ่มตะปั่มไม่เรียบ ดีที่กาวน้ำมันไม่ทำอะไรกับยาง ฟ้องน้ำพลุนของผม ผมจึงลอกกาวเก่าออกแล้วติดใหม่ จึงนำวีดีโอนี้มาให้เพื่อนๆดูก่อนทำครับจะได้ไม่เสียเวลาลองผิดลองถูกแบบผม

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2552

Coach's duties and work


Champions are born but also they are created. You are wrong if you believe that its easy to make a champion. But also it's not as difficult as it seems. The hard work is the basic factor of success but it's not the only thing. How can you improve your abilities in such a complex sport as table tennis? The answer is, with more complex and difficult training, trying to adapt the playing in tournaments during a training session, with psychological training and specific tactical and physical training.

Most of the people who knows the sport, believe that the best results can be done only through a good coach. The players who trained alone are very rare now days. To be a coach is a professional job as if you were a professional player. Both have very specific duties. The coach sometimes has to do more than one things to reach to a desired successful team level. It's very important to love his job to make it a part of himself. Otherwise it's very difficult to work for ever. However it's not right to believe that the coach is a magician. The first duty of a coach is to create the necessary contact with his players in order to have the desired results. The mutual co-operation has to be built only if the players have complete trust to the coach's advises and believe that they will have the expected good results.

The good coaches don’t speak too much but they show their work on the ""table"". They listen their players carefully and they try to solve the players' problems. In that way they can understand the influence of their work upon their players. A clever coach always analyzes the positive point of their players and tries to make them even better. On the other hand he has to eliminate the players' weaknesses. The coach doesn't impose a style of play to the player but he guides him and shows him how to play. The player is responsible to follow coaches' orders and make them reality. It's impossible to compare two coaches because they are ""artists"". All of them have something unique, as an artist has. So, for that reason the only parameter we have in order to compare two coaches is the results they have during their coaching career. he coach has to know the pedagogical principles and critical thoughty to analyse the results. Is has to be calm and ready to overcome the obstacles during a match and well informed to take the responsibility in any situation. He has to try not to change the personality of his player but to respect him.

Courtecy of Nikos Kostopoulos, Ex-Head Coach of Men's Greek Table Tennis Team

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

The benefits of playing ping pong

กีฬาปิงปองเป็นกีฬาในร่มที่เล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเล่นแบบเดี่ยว หรือแบบคู่ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการเล่นที่มีราคาไม่แพง จึงนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นกีฬามีดังนี้
1. ทางด้านร่างกาย
กีฬาปิงปองนอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังใช้กำลังไม่มากในการเล่นและโอกาสเกิดอุบัติเหตุในการเล่นมีน้อย ช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเป่า เสริมประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย ทำให้การทำงานและการประสานงานของระบบต่าวงๆดีขึ้น กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ว่องไว
2. ทางด้านอารมณ์และจิตใจ
นอกจากจะทำให้ผู้เล่นมีจิตใจร่าเริง แจ่มใส สนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดแล้ว ยังช่วยให้มีจิตใจหนักแน่น เยือกเย็น สุขุม มีสมาธิ มีความมุ่งมั่น แน่วแน่
3. ทางด้านสติปัญญา
กีฬาปิงปองต้องใช้การรุก การตอบโต้ที่รวดเร็ว ฉับไว ผู้เล่นต้องกล้าตัดสินใจ ต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นสิ่งช่วยเสริมสมรรถภาพทางสมองได้เป็นอย่างดี
4. ทางด้านสังคม
กีฬาปิงปองเป็นเช่นเดียวกับการเล่นกีฬาทั่วไป คือ ฝึกให้คนมีวินัย เคารพกติกา กฏเกณฑ์ของสังคม สอนให้รู้จักการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น สุภาพ อ่อนน้อม ให้เกียรติผู้อื่น อดทน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้เสียสละ รักสามัคคี รักหมู่คณะ

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

THE LAWS OF TABLE TENNIS

1.THE TABLE
1.1 The upper surface of the table, known as the playing surface, shall be
rectangular, 2.74m long and 1.525m wide, and shall lie in a horizontal plane
76cm above the floor.
1.2 The playing surface shall not include the vertical sides of the tabletop.
1.3 The playing surface may be of any material and shall yield a uniform bounce
of about 23cm when a standard ball is dropped on to it from a height of 30cm.
1.4 The playing surface shall be uniformly dark coloured and matt, but with a
white side line, 2cm wide, along each 2.74m edge and a white end line, 2cm
wide, along each 1.525m edge.
1.5 The playing surface shall be divided into 2 equal courts by a vertical net
running parallel with the end lines, and shall be continuous over the whole
area of each court.
1.6 For doubles, each court shall be divided into 2 equal half-courts by a white
centre line, 3mm wide, running parallel with the side lines; the centre line shall
be regarded as part of each right half-court.

A standard table tennis table, together with a racket and ball

2.THE NET ASSEMBLY
2.1 The net assembly shall consist of the net, its suspension and the supporting
posts, including the clamps attaching them to the table.
2.2 The net shall be suspended by a cord attached at each end to an upright post
15.25cm high, the outside limits of the post being 15.25cm outside the side
line.
2.3 The top of the net, along its whole length, shall be 15.25cm above the playing
surface.
2.4 The bottom of the net, along its whole length, shall be as close as possible to
the playing surface and the ends of the net shall be as close as possible to
the supporting posts.

3.THE BALL
3.1 The ball shall be spherical, with a diameter of 40mm.
3.2 The ball shall weigh 2.7g.
3.3 The ball shall be made of celluloid or similar plastics material and shall be
white or orange, and matt.

4.THE RACKET
4.1 The racket may be of any size, shape or weight but the blade shall be flat and
rigid.
4.2 At least 85% of the blade by thickness shall be of natural wood; an adhesive
layer within the blade may be reinforced with fibrous material such as carbon
fibre, glass fibre or compressed paper, but shall not be thicker than 7.5% of
the total thickness or 0.35mm, whichever is the smaller.
4.3 A side of the blade used for striking the ball shall be covered with either
ordinary pimpled rubber, with pimples outwards having a total thickness
including adhesive of not more than 2mm, or sandwich rubber, with pimples
inwards or outwards, having a total thickness including adhesive of not more
than 4mm.
4.3.1 Ordinary pimpled rubber is a single layer of non-cellular rubber, natural or
synthetic, with pimples evenly distributed over its surface at a density of not
less than 10 per sq. cm and not more than 30 per sq. cm.
4.3.2 Sandwich rubber is a single layer of cellular rubber covered with a single
outer layer of ordinary pimpled rubber, the thickness of the pimpled rubber not
being more than 2mm.
4.4 The covering material shall extend up to but not beyond the limits of the
blade, except that the part nearest the handle and gripped by the fingers may
be left uncovered or covered with any material.
4.5 The blade, any layer within the blade and any layer of covering material or
adhesive on a side used for striking the ball shall be continuous and of even
thickness.
4.6 The surface of the covering material on a side of the blade, or of a side of the
blade if it is left uncovered, shall be matt, bright red on one side and black on
the other.
4.7 Slight deviations from continuity of surface or uniformity of colour due to
accidental damage or wear may be allowed provided that they do not
significantly change the characteristics of the surface.
4.8 At the start of a match and whenever he changes his racket during a match a
player shall show his opponent and the umpire the racket he is about to use
and shall allow them to examine it.

5.DEFINITIONS
5.1 A rally is the period during which the ball is in play.
5.2 The ball is in play from the last moment at which it is stationary on the palm of
the free hand before being intentionally projected in service until the rally is
decided as a let or a point.
5.3 A let is a rally of which the result is not scored.
5.4 A point is a rally of which the result is scored.
5.5 The racket hand is the hand carrying the racket.
5.6 The free hand is the hand not carrying the racket.
5.7 A player strikes the ball if he touches it in play with his racket, held in the
hand, or with his racket hand below the wrist.
5.8 A player obstructs the ball if he, or anything he wears or carries, touches it in
play when it is above or travelling towards the playing surface and has not
passed beyond his end line, not having touched his court since last being
struck by his opponent.
5.9 The server is the player due to strike the ball first in a rally.
5.10 The receiver is the player due to strike the ball second in a rally.
5.11 The umpire is the person appointed to control a match.
5.12 The assistant umpire is the person appointed to assist the umpire with certain
decisions.
5.13 Anything that a player wears or carries includes anything that he was wearing
or carrying, other than the ball, at the start of the rally.
5.14 The ball shall be regarded as passing over or around the net assembly if it
passes anywhere other than between the net and the net post or between the
net and the playing surface.
5.15 The end line shall be regarded as extending indefinitely in both directions.

6.A GOOD SERVICE
6.1 Service shall start with the ball resting freely on the open palm of the server's
stationary free hand.
6.2 The server shall then project the ball near vertically upwards, without
imparting spin, so that it rises at least 16cm after leaving the palm of the free
hand and then falls without touching anything before being struck.
6.3 As the ball is falling the server shall strike it so that it touches first his court
and then, after passing over or around the net assembly, touches directly the
receiver's court; in doubles, the ball shall touch successively the right half
court of server and receiver.
6.4 From the start of service until it is struck, the ball shall be above the level of
the playing surface and behind the server's end line, and it shall not be hidden
from the receiver by any part of the body or clothing of the server or his
doubles partner; as soon as the ball has been projected, the server’s free arm
shall be removed from the space between the server’s body and the net.
6.5 It is the responsibility of the player to serve so that the umpire or the assistant
umpire can see that he complies with the requirements for a good service.
6.5.1 If the umpire is doubtful of the legality of a service he may, on the first
occasion in a match, declare a let and warn the server.
6.5.2 Any subsequent service of doubtful legality of that player or his doubles
partner will result in a point to the receiver.
6.5.3 Whenever there is a clear failure to comply with the requirements for a good
service, no warning shall be given and the receiver shall score a point.
6.6 Exceptionally, the umpire may relax the requirements for a good service
where he is satisfied that compliance is prevented by physical disability.

7.A GOOD RETURN
7.1 The ball, having been served or returned, shall be struck so that it passes
over or around the net assembly and touches the opponent's court, either
directly or after touching the net assembly.

8.THE ORDER OF PLAY
8.1 In singles, the server shall first make a good service, the receiver shall then
make a good return and thereafter server and receiver alternately shall each
make a good return.
8.2 In doubles, the server shall first make a good service, the receiver shall then
make a good return, the partner of the server shall then make a good return,
the partner of the receiver shall then make a good return and thereafter each
player in turn in that sequence shall make a good return.

9. A LET
9.1 The rally shall be a let
9.1.1 if in service the ball, in passing over or around the net assembly, touches
it, provided the service is otherwise good or the ball is obstructed by the
receiver or his partner;
9.1.2 if the service is delivered when the receiving player or pair is not ready,
provided that neither the receiver nor his partner attempts to strike the
ball;
9.1.3 if failure to make a good service or a good return or otherwise to comply
with the Laws is due to a disturbance outside the control of the player;
9.1.4 if play is interrupted by the umpire or assistant umpire.
9.2 Play may be interrupted
9.2.1 to correct an error in the order of serving, receiving or ends;
9.2.2 to introduce the expedite system;
9.2.3 to warn or penalise a player;
9.2.4 because the conditions of play are disturbed in a way which could affect
the outcome of the rally.

10.A POINT
10.1 Unless the rally is a let, a player shall score a point
10.1.1 if his opponent fails to make a good service;
10.1.2 if his opponent fails to make a good return;
10.1.3 if, after he has made a good service or a good return, the ball touches
anything other than the net assembly before being struck by his opponent;
10.1.4 if the ball passes beyond his end line without touching his court, after
being struck by his opponent;
10.1.5 if his opponent obstructs the ball;
10.1.6 if his opponent strikes the ball twice successively;
10.1.7 if his opponent strikes the ball with a side of the racket blade whose
surface does not comply with the requirements of 2.4.3, 2.4.4 and 2.4.5;
10.1.8 if his opponent, or anything his opponent wears or carries, moves the
playing surface;
10.1.9 if his opponent, or anything his opponent wears or carries, touches the net
assembly;
10.1.10 if his opponent's free hand touches the playing surface;
10.1.11 if a doubles opponent strikes the ball out of the sequence established by
the first server and first receiver;
10.1.12 as provided under the expedite system (2.15.2).

11. A GAME
11.1 A game shall be won by the player or pair first scoring 11 points unless both
players or pairs score 10 points, when the game shall be won by the first
player or pair subsequently gaining a lead of 2 points.

12. A MATCH
12.1 A match shall consist of the best of any odd number of games.

13. THE ORDER OF SERVING, RECEIVING AND ENDS
13.1 The right to choose the initial order of serving, receiving and ends shall be
decided by lot and the winner may choose to serve or to receive first or to
start at a particular end.
13.2 When one player or pair has chosen to serve or to receive first or to start at a
particular end, the other player or pair shall have the other choice.
13.3 After each 2 points have been scored the receiving player or pair shall
become the serving player or pair and so on until the end of the game, unless
both players or pairs score 10 points or the expedite system is in operation,
when the sequences of serving and receiving shall be the same but each
player shall serve for only 1 point in turn.
13.4 In each game of a doubles match, the pair having the right to serve first shall
choose which of them will do so and in the first game of a match the receiving
pair shall decide which of them will receive first; in subsequent games of the
match, the first server having been chosen, the first receiver shall be the
player who served to him in the preceding game.
13.5 In doubles, at each change of service the previous receiver shall become the
server and the partner of the previous server shall become the receiver.
13.6 The player or pair serving first in a game shall receive first in the next game of
the match and in the last possible game of a doubles match the pair due to
receive next shall change their order of receiving when first one pair scores 5
points.
13.7 The player or pair starting at one end in a game shall start at the other end in
the next game of the match and in the last possible game of a match the
players or pairs shall change ends when first one player or pair scores 5
points.

14.OUT OF ORDER OF SERVING, RECEIVING OR ENDS
14.1 If a player serves or receives out of turn, play shall be interrupted by the
umpire as soon as the error is discovered and shall resume with those players
serving and receiving who should be server and receiver respectively at the
score that has been reached, according to the sequence established at the
beginning of the match and, in doubles, to the order of serving chosen by the
pair having the right to serve first in the game during which the error is
discovered.
14.2 If the players have not changed ends when they should have done so, play
shall be interrupted by the umpire as soon as the error is discovered and shall
resume with the players at the ends at which they should be at the score that
has been reached, according to the sequence established at the beginning of
the match.
14.3 In any circumstances, all points scored before the discovery of an error shall
be reckoned.

15.THE EXPEDITE SYSTEM
15.1 Except where both players or pairs have scored at least 9 points, the expedite
system shall come into operation if a game is unfinished after 10 minutes' play
or at any earlier time at the request of both players or pairs.
15.1.1 If the ball is in play when the time limit is reached, play shall be interrupted by
the umpire and shall resume with service by the player who served in the rally
that was interrupted.
15.1.2 If the ball is not in play when the time limit is reached, play shall resume with
service by the player who received in the immediately preceding rally.
15.2 Thereafter, each player shall serve for 1 point in turn until the end of the game
and if the receiving player or pair makes 13 good returns the receiver shall
score a point.
15.3 Once introduced, the expedite system shall remain in operation until the end
of the match.

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

History,Table Tennis in the world

The game has its origins in England as an after-dinner amusement for upper-class Victorians in the 1880s. Mimicking the game of tennis in an indoor environment, everyday objects were originally enlisted to act as the equipment. A line of books would be the net, a rounded top of a champagne cork or knot of string as the ball, and a cigar box lid as the racket.
Table tennis evolved into the modern game in Europe, the United States and Japan. The popularity of the game led game manufacturers to sell the equipment commercially. Early rackets were often pieces of parchment stretched upon a frame, and the sound generated in play gave the game its first nicknames of "wiff-waff" and "Ping-pong." A number of sources indicate that the game was first brought to the attention of Hamley's of Regent Street under the name "Gossima". The name "ping-pong" was in wide use before English manufacturer J. Jaques & Son Ltd trademarked it in 1901. The name "Ping-Pong" then came to be used for the game played by the rather expensive Jaques equipment, with other manufacturers calling theirs table tennis. A similar situation came to exist in the United States where Jaques sold the rights to the "Ping-Pong" name to Parker Brothers.

The next major innovation was by James Gibb,an English enthusiast of table tennis, who discovered novelty celluloid balls on a trip to the U.S. in 1901 and found them to be ideal for the game. This was followed by E.C. Goode who in 1901 invented the modern version of the racket by fixing a sheet of pimpled, or stippled, rubber to the wooden blade. Table tennis was growing in popularity by 1901 when table tennis tournaments were being organized, books on table tennis were being written, and an unofficial world championship was held in 1902. During the early 20th century the game was banned in Russia due to a belief that was held by the rulers at the time that playing the game had an adverse effect on players' eyesight. In 1921, the Table Tennis Association was founded in England, and the International Table Tennis Federation followed in 1926. London hosted the first official world championship in 1927. Table tennis was introduced as an Olympic sport at the Olympics in 1988.
In the 1950s rackets that used a rubber sheet combined with an underlaying sponge layer changed the game dramatically, introducing greater spin and speed. These were introduced to England by the sports goods manufacturers S.W. Hancock Ltd. The use of speed glue increased the spin and speed even further, resulting in changes to the equipment to "slow the game down."
Toward the end of 2000, the ITTF instituted several rules changes aimed at making table tennis more viable as a televised spectator sport. First, the older 38 mm (1.5 inch) balls were officially replaced by 40 mm balls. This increased the ball's air resistance and effectively slowed down the game. By that time, players had begun increasing the thickness of the fast sponge layer on their rackets, which made the game excessively fast, and difficult to watch on television. Secondly, the ITTF changed from a 21 to an 11 point scoring system. This was intended to make games more fast-paced and exciting. The ITTF also changed the rules on service to prevent a player from hiding the ball during service, in order to increase the average length of rallies and to reduce the server's advantage. Variants of the sport have emerged. "Large-ball" table tennis uses a 44 mm ball which slows down the game significantly. This has seen some acceptance by players who have a hard time with the extreme spins and speeds of the 40 mm game. The ball's mass is 2.47 grams.
There is a move towards reviving the table tennis game that existed prior to the introduction of sponge rubber. Classic table tennis or "Hardbat" table tennis players reject the speed and spin of reversed sponge rubber, preferring the 1940-60s play style, with no-sponge, short pimpled rubber equipments, when defense is less difficult by decreasing the speed and eliminating any meaningful magnus effect of spin. Because hardbat killer shots are almost impossible to hit against a skilled player, hardbat matches focus on the strategic side of table tennis, requiring skillful maneuvering of the opponent before an attack can be successful.