วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

The benefits of playing ping pong

กีฬาปิงปองเป็นกีฬาในร่มที่เล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเล่นแบบเดี่ยว หรือแบบคู่ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการเล่นที่มีราคาไม่แพง จึงนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นกีฬามีดังนี้
1. ทางด้านร่างกาย
กีฬาปิงปองนอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังใช้กำลังไม่มากในการเล่นและโอกาสเกิดอุบัติเหตุในการเล่นมีน้อย ช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเป่า เสริมประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย ทำให้การทำงานและการประสานงานของระบบต่าวงๆดีขึ้น กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ว่องไว
2. ทางด้านอารมณ์และจิตใจ
นอกจากจะทำให้ผู้เล่นมีจิตใจร่าเริง แจ่มใส สนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดแล้ว ยังช่วยให้มีจิตใจหนักแน่น เยือกเย็น สุขุม มีสมาธิ มีความมุ่งมั่น แน่วแน่
3. ทางด้านสติปัญญา
กีฬาปิงปองต้องใช้การรุก การตอบโต้ที่รวดเร็ว ฉับไว ผู้เล่นต้องกล้าตัดสินใจ ต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นสิ่งช่วยเสริมสมรรถภาพทางสมองได้เป็นอย่างดี
4. ทางด้านสังคม
กีฬาปิงปองเป็นเช่นเดียวกับการเล่นกีฬาทั่วไป คือ ฝึกให้คนมีวินัย เคารพกติกา กฏเกณฑ์ของสังคม สอนให้รู้จักการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น สุภาพ อ่อนน้อม ให้เกียรติผู้อื่น อดทน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้เสียสละ รักสามัคคี รักหมู่คณะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น