วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บางมดคัพ ครั้งที่ 5 แข่งขัน 26 - 27 กันยายน 2552

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

กีฬาเทเบิลเทนนิส “ บางมดคัพ ครั้งที่ 5”
ชิงถ้วยผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร


1.กำหนดการแข่งขัน วันที่ 26,27 กันยายน 2552 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

2.กติกาการแข่งขัน ใช้กติกา สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบัน

3.ประเภทการแข่งขัน ใช้ปี พ.ศ ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด
ทีมชายจำกัดมือ ( ส่งชื่อ 2 - 3 คน )
ทีมชายอายุไม่เกิน 15 ปี ( ส่งชื่อ 2 – 3 คน ผู้หญิงแข่งได้ )
ทีม อายุไม่เกิน 13 ปี ( ส่งชื่อ 2 – 3 คน ผู้หญิงแข่งได้ )
ทีม อายุไม่เกิน 10 ปี ( ผู้หญิงแข่งได้ )
เยาวชนเดี่ยว 15 ปี ( ผู้หญิงแข่งได้ )
เยาวชนเดี่ยว 10 ปี (ผู้หญิงแข่งได้ )

4.คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
4.1 ประเภททีมชายจำกัดมือ ห้ามนักกีฬาทีมชาติ
/นักกีฬาที่เข้าทำการแข่งขันกีฬากีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน
ลงทำการแข่งขัน
4.2 ประเภททีมเยาวชน 15 ปี ห้ามนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ/นักเรียนอาเซียน
ลงทำการแข่งขัน
43 ลงทำการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท ยกวันนักกีฬาชมรมกีฬา
ศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด

5.ค่าสมัคร
5.1 ทีมชายจำกัดมือ ทีมละ 350 บาท
5.2 ทีม 10 ปี, ทีม 13 ปี และทีม 15 ปี ทีมละ 300 บาท
5.3 เยาวชนเดี่ยว 100 บาท

6.รางวัลการแข่งขัน
ประเภททีมชายจำกัดมือ
อันดับ 1 ถ้วยเกียรติยศ/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 2,500
อันดับ 2 เกียรติบัตร/เงินรางวัล 1,500
อันดับ 3 เกียรติบัตร/ เงิน 800 × 2

ทีม 15 ปี
ถ้วยเกียรติยศ/เกียรติบัตร /เงินรางวัล 2,000
เกียรติบัตร/เงินรางวัล 1,000
เกียรติบัตร/ เงิน 500 × 2

ทีม 13 ปี
อันดับ 1 ถ้วยเกียรติยศ/เกียรติบัตร /เงินรางวัล 1,500
อันดับ 2 เกียรติบัตร/เงินรางวัล 800
อันดับ 3 เกียรติบัตร/ เงิน 500 × 2

ทีม 10 ปี
อันดับ 1 ถ้วยเกียรติยศ/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 1,000
อันดับ 2 เกียรติบัตร/เงินรางวัล 700
อันดับ 3 เกียรติบัตร/ เงิน 400 × 2

เยาวชน 15ปี
อันดับ 1 ถ้วยเกียรติยศ/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 1,500
อันดับ 2 เกียรติบัตร/เงินรางวัล 800
อันดับ 3 เกียรติบัตร/ เงิน 500 × 2

เยาวชน 10ปี
อันดับ 10 ถ้วยเกียรติยศ/เกียรติบัตร/ เงินรางวัล 800
อันดับ 2 เกียรติบัตร/เงินรางวัล 600
อันดับ 3 เกียรติบัตร/ เงิน 400 × 2

หมายเหตุ เงินรางวัลแต่ละประเภทอาจจะลดลงตามส่วน
ถ้ามีทีมแต่ละประเภทน้อยกว่า 10 ทีม

7. วิธีการจัดการแข่งขัน
7.1 ประเภททีม
รอบแรก พบกันหมดในสายใช้ระบบ 2ใน 3 เกมส์
รอบสองจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ใช้ระบบ แพ้คัดออก 3 ใน 5 เกมส์
7.2 แบ่งสาย วันที่ 23 กันยายน 2552 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯโดยฝ่ายจัด การแข่งขัน ภายหลังการจับสลากแล้วไม่สามารถเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาได้อีก
7.3 ประเภทเดี่ยว แข่งแบบแพ้คัดออก ใช้ระบบ 3 ใน 5 เกมส์

8. กำหนดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552
เวลา 08.00 น. รายงานตัวทีม 10 ปี, ทีมชาย 15 ปี
เวลา 08.30 น. เริ่มแข่งขันประเภททีม 10 ปี, ทีมชาย 15 ปี
เวลา 12.00 น. รายงานตัวประเภททีมชายจำกัดมือ, ทีม 13 ปี
เวลา 13.00 น. เริ่มแข่งขันประเภททีมชายจำกัดมือ, ทีม 13 ปี
เวลา 17.00 น. โดยประมาณแข่งขันรอบที่สองทุกประเภท
วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2552
เวลา 08.00 น. ประเภทเดี่ยวรายงานตัว และเริ่มทำการแข่งขัน
เวลา 08.30 น. ประเภททีมในรอบที่ 3 - ชิงชนะเลิศ

9. การรับสมัคร :
ทาง e – mail ที่ wan_58@hotmail.com
Fax 02-4511064
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ จ่าสิบเอกประเวท มุ่งดี 081-4872996
ปิดรับสมัคร วันที่ 20 กันยายน 2552
ทางไปรษณีย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น