วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ตั้งฮั่วเส็ง วันที่ 8-9 ส.ค 2552

โครงการการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “ตั้งฮั่วเส็งเทเบิลเทนนิส คัพ ครั้งที่ 7”
วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2552
สถานที่ ณ. Event Hall ชั้น 5 ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 รุ่น

- ประเภทเดียวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชายหญิงรวม
- ประเภทเดียวรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายหญิงรวม
- ประเภทเดียวรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายหญิงรวม
- ประเภทเดียวรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายหญิงรวม
- ประเภทรุ่นจำกัดมือทั่วไปชายหญิงรวม

หลักฐานการสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน
- สมัครได้ที่เคาน์เตอร์สมาชิกสัมพันธ์ ชั้น 4 สาขาบางลำพู และ ชั้น 2 สาขาธนบุรี

หมายเหตุ ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับคูปองการใช้บริการสโมสรเทเบิลเทนนิส ชั้น 11 ฟรี 1 ช.ม ในวันที่สมัคร - 31 ส.ค.52

วันเวลาการแข่งขัน

รอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ. Event Hall ชั้น 5 ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี

รอบชิงชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ. Event Hall ชั้น 5 ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี

รางวัลการแข่งขัน

ประเภทอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย – หญิง
- รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมของที่ระลึก
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 , 2, 3 จะได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมของที่ระลึก

ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย – หญิง , อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย-หญิง และ อายุเกิน 18 ปี ชาย - หญิง

- รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมของที่ระลึก
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ พร้อมของที่ระลึก
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พร้อมของที่ระลึก
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พร้อมของที่ระลึก

ประเภทประชาชนทั่วไปชาย

- รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมของที่ระลึก
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ พร้อมของที่ระลึก - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ พร้อมของที่ระลึก - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ พร้อมของที่ระลึก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตั้งฮั่วเส็งสองสาขา จุดบริการลูกค้า ชั้น 2 สาขาธนบุรี หรือ 08-1713-6711

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น