วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประกาศคัดเลือกตัวนักกีฬาเยาวชนทีมชาติประจำปี 2553


สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ประกาศให้มีการคัดเลือกตัวเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 8-9 และ 11-12 มีนาคม 2553 ณ โรงยิมฯ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์อาเซียน, รายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียและรายการยูธโอลิมปิกเกมส์ โซนเอเชีย โดยให้ นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์รายงานตัวพร้อมแจ้งสโมสรสังกัด ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ทำการสมาคมฯ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลาระหว่าง 14.00 น.-18.00 น. นี้

สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้กำหนดช่วงเวลาการคัดเลือกตัวนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 8-9 และ 11-12 มีนาคม 2553 ณ โรงยิมฯ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญ อาทิเช่น รายการเยาวชนชิงแชมป์อาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2553, รายการเยาชนชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2553 และรายการยูธโอลิมปิกเกมส์ โซนเอเชีย ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2553 นี้

จากการที่สมาคมฯ ได้ประกาศ หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตัวนักกีฬาเยาวชนทีมชาติประจำปี และ หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตัวนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ(ยูธโอลิมปิกเกมส์ โซนเอเชีย) นักกีฬาผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามรายชื่อดังนี้

นักกีฬาชายที่ได้รับสิทธิ์คัดเลือกตัวนักกีฬาเยาวชนทีมชาติประจำปี 2553

1 คมปราชญ์ มณีธรรม
2 ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล
3 สุชาติ พิทักษ์กุลศิริ
4 นันทสุทธิ์ ลีลายุทธ
5 ยศวรรษ ไพสิฐวิโรจน์
6 ธนพล สันติวัฒนธรรม
7 พีรพล คุณประเสริฐ
8 อุดมรักษ์ ปรางทอง
9 กษิดิศ ตันติวิวัฒนพันธ์
10 คมกริช แสงเป๋า
11 นิธิพัฒน์ พิมพ์รัตน์
12 ราชลักษณ์ จันทร์ผ่องแสง
13 ศิรวิทย์ พวงทิพย์
14 ศตพร เจิมปลั่ง
15 แม็ก พวงศรี
16 คำรน หิรัณยศิริ
17 ณัฐวัฒน์ เจริญกิตติภัทร
18 พงษ์ธีรัช กนกากร
19 ณัฐวุฒิ เทพวงค์
20 มนตริพรรธน์ นิธิเบญญาภิสมัย
21 จิรภาส เจตน์จรุงกิจ
22 พีรณัฐ ทิพยมณฑล
23 ศรายุทธ ตันเจริญ

นักกีฬาหญิงที่ได้รับสิทธิ์คัดเลือกตัวนักกีฬาเยาวชนทีมชาติประจำปี 2553

1 อารียา แสงเป๋า
2 ลักษิกา ทองทรัพย์
3 สุธาสินี เสวตรบุตร
4 พิสิฏฐา เมฆอัมพร
5 ปิยพร ปานนาค
6 ภัควิภา สุทธิยุทธ์
7 ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน
8 กนิษฐา โพธิอุดมสกุล
9 ณัฐนรี ชัยพิพัฒน์
10 รัตนาภรณ์ รัตนวงศา
11 อภิชญา การบรรจง
12 อรวรรณ พาระนัง
13 จรัญญาณี มิ่งละกุล
14 แคทรียา พวงศรี
15 มนต์อัปสร สฤษดิ์อภิรักษ์
16 กรกช สุภาเนติรัตน์
17 อัญมณี ฮงหลี
18 ภาวิณี ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
19 ณัฐพร ศุภสันติ
20 ลักขณาสิริ คงเดช

นักกีฬาชายที่ได้รับสิทธิ์คัดเลือกตัวนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ รายการยูธโอลิมปิกเกมส์ โซนเอเชีย

1 สุชาติ พิทักษ์กุลศิริ
2 ธนพล สันติวัฒนธรรม
3 กษิดิศ ตันติวิวัฒนพันธ์
4 พีรพล คุณประเสริฐ
5 ศตพร เจิมปลั่ง
6 แม็ก พวงศรี
7 พงษ์ธีรัช กนกากร
8 จิรภาส เจตน์จรุงกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น