วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ข่าวคัดตัวเอเชี่ยนเกมส์ 2553


สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ประกาศให้มีการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการเอเชี่ยนเกมส์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์รายงานตัว ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 นี้

ตามที่สมาคมฯ เปิดให้มีการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ เพื่อพัฒนานักกีฬาทีมชาติในการเก็บตัวฝึกซ้อมและส่งเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ โดยจะคัดเลือกจากนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ นักกีฬาที่มีผลงานสะสมต่อเนื่องในรอบปี นักกีฬาที่มีผลงานเด่น ได้รับรางวัลในรายการที่สมาคมเป็นผู้จัดการแข่งขัน ตลอดจนนักกีฬาโครงการของสมาคมฯ ที่ฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นประจำ ฯลฯ นั้น

ในการนี้สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ประกาศให้มีการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการเอเชี่ยนเกมส์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์รายงานตัวที่ทำการสมาคมฯ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลาระหว่าง 14.00 น.-18.00 น. ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 นี้

นักกีฬาหญิงที่ได้รับสิทธิ์คัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ ประจำปี 2553

1 นันทนา คำวงศ์

2 อนิศรา เมืองสุข

3 สุธาสินี เสวตรบุตร

4 ปรียกัญญ์ เตรียมโพธิ์

5 พรรัตน์ รูปสูง

6 อารียา แสงเป๋า

7 ลักษิกา ทองทรัพย์

8 พิสิฎฐา เมฆอัมพร

9 ปิยพร ปานนาค

10 ภัควิภา สุทธิยุทธ

11 สุวิดา โทศรีทา

12 ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน

13 กนิษฐา โพธิอุดมสกุล

14 กรกช สุภาเนติรัตน์

15 ปารวัณ พัดมา

16 ณัฐนรี ชัยพิพัฒน์

17 รัตนาภรณ์ รัตนวงศา

18 ธิดาพร วงศ์บุญ

19 สุทธิลักษณ์ รัตนประยูร

20 อุษณี ทวีสัตย์

21 อภิชญา การบรรจง

หมายเหตุ :

1.รายชื่อที่ได้ประกาศให้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติเป็นรายชื่อเบื้องต้น สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิการเพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ
2.รายละเอียดการคัดเลือกตัวนักกีฬา จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันคัดตัวฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น